• customer-support@compagnies-loan.com
  • Telefon: +33 4 95 58 98 76

RGPD - Vårt tillvägagångssätt för efterlevnad

Credito Citiz lägger stor vikt vid skyddet av de uppgifter som hanteras för kundernas räkning. Vår strategi för att följa den nya europeiska dataskyddsförordningen är därför ett tillfälle för oss att förstärka de åtgärder som vi redan har vidtagit under många år, särskilt i enlighet med PARIS-förordningen om konsumentkrediter och lagen om konsumentkrediter (LCC).

Även om Credito Citiz är ett franskt företag måste företaget följa denna förordning som gäller för alla företag eller organisationer som behandlar personuppgifter om EU-medborgare, oavsett om de är baserade i EU eller inte.

För mer information om RGPD kan du se följande CNIL:s webbplats.

Åtgärder som vi genomför

Vi tillämpar vårt tillvägagångssätt på ett övergripande sätt med alla de tjänsteleverantörer som vi utbyter uppgifter med (finansinstitut, tekniska team). Vi samarbetar med externa konsulter för att se till att detta program för efterlevnad uppnår den nödvändiga kvalitetsnivån.

Vi gör en kontinuerlig översyn av datasäkerhet och sekretess samt av våra affärsprocesser. Vårt tillvägagångssätt är dokumenterat och en förteckning över databehandlingsaktiviteter uppdateras allt eftersom projektet fortskrider.
I detta register förtecknas de metoder som vi använder för att samla in personuppgifter, villkoren för deras bevarande med avseende på de ändamål för vilka de är avsedda samt de åtgärder som vidtagits för att garantera deras säkerhet och konfidentialitet.

De lånade från Credito Citiz

Vill du ha ett lån för ditt företag? Från 5 000 till 5 miljoner euro, svarstid mellan 30 minuter och 24 timmar!